Helburuak

·Euskeraren erabilera, ahozkoa eta ikasleen artean gehien bat, gehitzea eskolan zein kalean eta ez daitela izan eskolako hizkuntza bakarrik.

· Normalkuntza Programaren bidez adosten diren hizkuntza prozedurak, jarrerak eta jokabideak ikastetxe mailan bermatzen jarraitzea.

· Euskararen erabileraren kalitatea eta zuzentasuna lantzen jarraitzea.

· Gure kulturaren adierazpenerako euskara tresna izatea beti.

· Euskara aisialdi eta gozamenerako bide izatea: euskaraz dauden kultur eta aisialdirako aukerak eta baliabideak.

 · Bizkaieraren presentzia eta erabilera ahozko hizkera informalean batez ere, ikasgela barruan zein ikasgelaz kanpo, mantentzea.